Политика за защита на личните данни

29 юли 2021

„Натюр БГ“ ЕООД счита гарантирането на правото на защита на личните данни за свой основен приоритет, с оглед на което ще прилага и ще вложи всички необходими законови средства и усилия, за да събира, съхранява и обработва Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“), както и съобразно приложимото законодателство в Република България.

Настоящата политика има за цел да Ви запознае с начина, по който събираме, обработваме и съхраняваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с посещаването на уеб сайта ни.

Ние събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че Вие имате контрол над вида информация, която ни предоставяте. Възможно е да разглеждате нашия сайт без да ни предоставяте лична информация. Въпреки това има конкретни ситуации, които може да изискват да ни предоставите лични данни.

Това е информация, която предоставяте при попълване на контактни форми, изпращате запитване и съобщения през сайта ни.

Освен това, можем да събираме и впоследствие да обработваме определена информация относно това как използвате уеб сайтът ни, за да подобрим неговата ефективност и персонализираме Вашето преживяване. Можете да научите повече в тази връзка, като се запознаете с раздела по-долу.

В нашия уеб сайт можем да съхраняваме и събираме информация посредством „бисквитки“ (cookies). „Бисквитката“ представлява малък текстов файл, който бива съхраняван на компютъра на посетителя на уеб сайта за идентифициране на браузъра му по време на взаимодействие с даден уеб сайт. Всеки сайт може да изпрати „бисквитка“ на браузъра, ако настройките на последния го позволяват. Браузърът позволява само онзи сайт, който е съхранил „бисквитки“, да има достъп до съхранената информация. Уеб сайтът www.natur.bg  използва „бисквитки“ за съхраняване на предпочитанията на отделните посетители на сайта, както и за обобщен анализ на посещаемостта, като „помни“ Вашия компютър, а не каквато и да е лична информация за Вас.

Използваме услугата Google Analytics на Google и ако сте потребител с обичайно местопребиваване в Европейския съюз, ЕИП или Швейцария, администраторът на Вашите лични данни е Google Ireland Limited. Посредством тази услуга се събира и обработва информация за действителното Ви местоположение и друга техническа информация за посещението Ви на Страницата. За тази цел използваме “бисквитките”, описани в настоящата Политика („Политика за бисквитки”). Информацията, събрана от Google във връзка с използването на Страницата, включва Интернет протокол (IP) адрес, използван за свързване на Вашия компютър или друго устройство към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашата уебсайт (включително дата и час), информация за взаимодействията с уебсайта (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Analytics използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване. За повече информация вижте Общите условия и Политиката за поверителност на Google. Моля, проверявайте периодично страницата на Google относно промени или актуализации на тези условия и на информацията, събрана чрез Google Analytics.

За повече информация относно използваните „Бисквитки“, моля запознайте се с нашата Политика за „Бисквитки“.

Ние не събираме чувствителни лични данни, данни, свързани с деца и не извършваме автоматизирано вземане на решения и профилиране.

Вашите лични данни ще бъдат използвани за следните цели:

  • оказване на подкрепа, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с направените от Вас запитвания от сайта на „Натюр БГ“ ЕООД;
  • обработване на запитване посредством нашата онлайн форма;Обработването на Вашите лични данни за тези цели е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Вас и Дружеството. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимите законови разпоредби на територията на Република България, включително данъчното и счетоводното законодателство.

Получатели на Вашите лични данни

  • "Натюр БГ" ЕООД се ангажира да прилага най-високите стандарти на етични и юридически практики във всички свои дейности, включително защитата на личните данни на всички потребители на уебсайта. С изключение на случаите, посочени по-долу, няма да разкриваме, нито ще позволим на никое лице извън дружеството да има достъп до личната ви информация или да я използва.
  • В зависимост от спецификата на всеки конкретен случай, можем да предаваме или да предоставяме достъп до някои от Вашите лични данни на доставчици на ИТ услуги. Ние имаме сключени договори за защита на личните данни с тези дружества и те ги обработват само по наше указание.
  • Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от наши служители се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на личните данни и конфиденциалността на информацията въз основа на поети от последните задължения да защитават поверителността и сигурността на Вашата лична информация и данни. Те не са упълномощени да използват, разкриват или променят тази информация по никакъв начин, освен за целите на извършване на услугите, възложени от дружеството.
  • Ако сме задължени по закон или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, имаме право да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
Натюр БГ ЕООД се ангажира да гарантира сигурността на личните Ви данни, като прилага подходящи технически и организационни мерки.

Цялата информация, която получава за Вас, се съхранява на защитени сървъри, като непрекъснато прилага технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. Фирмата непрекъснато преоценява сигурността на своята мрежа и годността на своята програма за вътрешна информационна сигурност, която е предназначена да:
  • спомага за защитата на Вашите лични данни от неправомерен достъп или разкриване;
  • идентифицира разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата на нашия уеб сайт;
  • минимизира рисковете за сигурността, включително чрез оценка на риска и редовно тестване.
Scroll to Top